Katedra Gospodarki
Turystycznej

Informacje dla studentów


Dostępność wykładowców KGT w okresie letnim 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja letnia) obowiązujący studentów studiów stacjonarnych anglojęzycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja śródroczna) obowiązujący studentów studiów stacjonarnych anglojęzycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja letnia) obowiązujący studentów studiów drugiego stopnia niestacjonarnych zaocznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja śródroczna) obowiązujący studentów studiów drugiego stopnia niestacjonarnych zaocznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja letnia) obowiązujący studentów studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych zaocznych i zaocznych-komplementarnych  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja śródroczna) obowiązujący studentów studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych zaocznych i zaocznych-komplementarnych  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja letnia) obowiązujący studentów polskojęzycznych studiów pierwszego i drugiego  stopnia stacjonarnych dziennych  i dziennych komplementarnych  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Harmonogram organizacji roku 2017/2018 (rekrutacja śródroczna) obowiązujący studentów polskojęzycznych studiów pierwszego i drugiego  stopnia stacjonarnych dziennych  i dziennych komplementarnych  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Regulamin studiów

Upoważnienie do zbierania materiałów do pracy dyplomowej

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 

 

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia