Katedra Gospodarki
Turystycznej

Monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy 2012

Badania ruchu turystycznego
w Bydgoszczy 2012. Założenia metodologii.

Prezentujemy dokument zawierający założenia badań ruchu turystycznego w Bydgoszczy które przeprowadzamy na zlecenie Bydgoskiego Centrum Informacji (nasza oferta została wyłoniona po zapytaniu ofertowym BCI).

  

 

            Prezentacja - Panel ekspertów.
       Założenia metodologii badań ruchu
          turystycznego w Bydgoszczy.

 Projekt kwestionariusza ankiety - plik pdf.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia